Mộ đơn & Mộ đôi Sala Garden

Tại Sala Garden có 6 phân khu dành cho Mộ Đơn & Mộ Đôi bao gồm các phân khu: M1, M2, M3, M4, M5, M6. Đa dạng các diện tích sử dụng:
– Mộ đơn với diện tích 4,05m2/lô quy cách ngang 1,5m và dài 2,7m.
– Mộ đôi với diện tích 9,1m2/lô quy cách ngang 3m và dài 2,7m.

Sơ đồ phân lô - Mộ đơn & Mộ đôi

M1 M2 M5 M4 M3 M6 Hồ Tĩnh Tâm Đồi Tự Tại Tịnh xá Nhà chờ xe điện Nhà Tang Lễ Hồ Nước Đền Quảng Trường Hoa Viên Khu lưu trữ tro cốt Khu Hoả Táng Xưởng Sản Xuất Văn Phòng Hoa Viên Hoa Viên M7 M8

Quy cách - Mộ đơn & Mộ đôi 4,05m2 - 9,1m2

Mộ đơn mộ đôi Sala Garden

Hình ảnh khu Mộ đơn & Mộ đôi

Mộ song thân
Mộ Nhật
Mộ người Hoa
Mộ đơn tại Sala Garden
Mộ đôi tiểu cảnh
0971.66.66.16