Hình ảnh tiến độ dự án Sala Garden tháng 05-2019

 

 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN DỰ ÁN SALA GARDEN:

0971.66.66.16