Hình ảnh tiến độ dự án Sala Garden tháng 09-2018

Hình ảnh cập nhật tiến độ dự án hoa viên nghĩa trang sinh thái Sala Garden tháng 09-2018

093.770.96.96