Thư viện Sala Garden

Phối cảnh dự án

  • Phối cảnh dự án
  • Video 3D

Tiến độ thực hiện

  • Hình ảnh tiến độ
  • Video tiến độ

Cập nhật tiến độ dự án Sala Garden tháng 11-2019

Cập nhật tiến độ dự án Sala Garden tháng 03-2019

Cập nhật tiến độ dự án Sala Garden tháng 01-2019

Cập nhật tiến độ dự án Sala Garden tháng 11-2018

Tiến độ xây dựng Sala Garden tháng 09 – 2018

Tiến độ xây dựng Sala Garden tháng 05-2018

Tiến độ xây dựng Sala Garden tháng 03-2018

Tiến độ xây dựng Sala Garden tháng 01-2018

0971.66.66.16