giá trị cuộc sống

Buông là được an nhiên. Buông không phải là điều ghê gớm, nó chẳng phải là tượng đài, chẳng phải là cõi Niết-bàn hay một cái gì đó cao sang

Buông!

Cái cốt là để lại, ở nơi mà chúng ta đi qua rất ngắn ngủi đó điều gì Không phải làm để ghi danh, nhưng đó là sự tự nhiên đáng trân....

Xem thêm
0971.66.66.16