Sala Garden tổ chức đại lễ cầu an, cầu siêu tháng 11

Ngày 2/11 vừa qua, Sala Garden hoan hỉ cung đón các Chư tăng, tăng ni, Phật tử về tham dự Đại lễ cầu an, cầu siêu. Đây là hoạt động tâm linh có ý nghĩa được tịnh xá Sala tổ chức thường xuyên mỗi tháng.

Chúng ta không có đủ thần thông để thấy được họ là ai, đang có mặt ở đây nhưng chắc chắn một điều, khi chúng ta tạo duyên này, làm công đức này thì sự thể hiện là sẽ có mặt những người thân của chúng ta đã hoá vàng. Chứ không phải chỉ ngay nơi đạo tràng này, nơi mặt đất này, mà xung quanh hồn thiên sông núi này, chư vị nghe lập đàn cầu nguyện thì họ sẽ trở về, dẫu họ không có danh tánh ở đây, không tên tuổi. Mà đối với Đạo Phật là đạo từ bi, bất kể danh tánh, bất kể chủng tộc, bất kể tôn giáo đều hướng về công đức từ bi để được an lạc cho thân tâm.

Thích nữ Thuần Chơn
(Trụ trì chùa Đức Nguyên)

Con người sống trên thế gian này dù nghèo hay giàu, dù ở thành thị hay thôn quê, có ai mà không mong cầu sự bình an. Mong cầu bình an cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho bà con thân tộc mình, cầu bình an trong công việc làm ăn của mình. Bên cạnh đó, dân gian quan niệm rằng “âm siêu thì dương thịnh”, với ý nghĩa người quá cố được siêu thoát thì người sống cũng được an lành. Chính vì thế, ngày nay khi đời sống phát triển và trình độ nhận thức của nhiều người ngày càng được nâng cao hơn, thì hầu hết những người có người thân quá vãng đều đến mộ để thăm nom, chăm sóc và đến chùa để cầu siêu.

Lễ cúng cầu an, cầu siêu được thực hiện thường xuyên
Lễ cúng cầu an, cầu siêu tại Hoa viên nghĩa trang sinh thái cao cấp Sala Garden

Ngày 02/11 vừa qua, Sala Garden hoan hỉ cung đón các Chư tăng, tăng ni, Phật tử về tham dự Đại lễ cầu an, cầu siêu. Đây là hoạt động tâm linh có ý nghĩa được tịnh xá Sala tổ chức thường xuyên mỗi tháng.

Lễ cúng cầu an, cầu siêu tại Hoa viên nghĩa trang sinh thái cao cấp Sala Garden
Lễ cầu siêu có một ý nghĩa hết sức lớn lao đối với người đã khuất

Trong tinh thần tín ngưỡng của Phật giáo, lễ cầu siêu có một ý nghĩa hết sức lớn lao đối với người đã khuất. Vì qua những lời kinh trì tụng của Chư tăng trong lễ cầu siêu sẽ giúp cho người quá vãng hiểu và giác ngộ chân lý.

Nhờ biết giác ngộ, từ đó thoát khỏi cảnh giới tối tăm đọa đày mà siêu sanh về nơi tịnh độ. Lễ cầu siêu còn nhắc nhở những người còn sống phải năng tạo nghiệp lành để hồi hướng công đức cho người thân đã khuất, trợ duyên cho họ vượt qua bể khổ trầm luân bởi những tạo tác nghiệp lực đã gieo trồng từ quá khứ.

Video lễ cầu siêu tại Sala Garden tháng 11-2019

Chia sẻ với bạn bè:

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN SẢN PHẨM TẠI SALA GARDEN:

0971.66.66.16