Ý nghĩa của lễ cầu siêu đối với vong linh

Cầu siêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vong linh, đây là dịp để con cháu tưởng nhớ đến ân đức sinh thành, đồng thời nguyện cầu những điều tốt đẹp đến với ông bà tổ tiên.

Cầu siêu là gì?

Cầu siêu tách nghĩa ra được hiểu là cầu trong cầu nguyện, siêu trong siêu thoát; nghĩa là cầu nguyện để ông bà cha mẹ ở nơi cửu huyền được siêu thoát về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.

Cầu siêu là một nghi lễ mang màu sắc Phật giáo, cũng giống như cúng tế, đây là nghi lễ tưởng nhớ và nguyện cầu để người đã khuất được an yên siêu thoát nơi miền cực lạc. Nghi lễ cầu siêu mang ý nghĩa tâm linh, gắn kết các thành viên trong gia đình, đồng thời tưởng nhớ lại mối quan hệ của họ với người đã khuất và bày tỏ lòng biết ơn đối với vong linh những người đã khuất.

Nguồn gốc của lễ cầu siêu

Theo Kinh Phật ghi chép lại thì cầu siêu có nguồn gốc từ Đức Mục Kiền Liên, sau khi ông tu luyện thành công vì muốn báo đáp công ơn sinh thành, ông đã dùng mắt phép để tìm mẹ là bà Thanh Đề đã qua đời. Nhờ thần thông biết mẹ đày thành ngạ quỷ (quỷ đói), bị đói khát hành hạ vì nghiệp ác trong các kiếp luân hồi mà tạo thành. Đau lòng khi mẹ bị đày đọa, ông hóa phép thành thức ăn dâng lên mẹ nhưng tất cả thức ăn đều biến thành lửa đỏ. Cùng quẫn, Đức Mục Kiền Liên đã khẩn thiết cầu xin Đức Phật tìm cách cứu mẹ.

Nguồn gốc của lễ cầu siêu

Theo lời đức Phật, nhân dịp chư tăng sau ba tháng an cư, tịnh tiến tu tập ba phần: giới, định, tuệ; tích lũy đầy đủ công đức. Nên cúng dường với tâm bình đẳng, thanh tịnh để chư Tăng chú nguyện vào phẩm vật cúng dường. Đức Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy, cứu được mẹ thoát tội địa ngục đọa đày.

Nghi thức cầu siêu từ đó được hình thành cho đến ngày nay, các Phật tử có lòng hiếu thảo sẽ noi theo tấm gương của Đại Hiếu Mục Kiền Liên, nghe theo lời chỉ dạy của Đức Phật cúng dường chư tăng để có thể nguyện cầu cứu khổ cho ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình.

Những người lúc sống biết làm nhiều việc thiện, tạo phúc thì sinh lên cõi Tinh Độ. Ngược lại, lúc sống phạm nghiệp sát sinh, vọng ngữ, uống rượu, trộm cắp lừa gạt, làm hại người khác…thì khó có thể tránh khỏi nghiệp và bị đọa vào các cõi như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Vì sao cần phải cầu siêu?

Theo Phật giáo, thế gian gồm có sáu cõi: ba cõi thấp là Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh và ba cõi trên là Người, Atula và Trời. Chết không phải là hết, mà chỉ là sự tiếp nối giữa cõi này và chuyển tiếp ở cõi khác.

Tất cả chúng ta đều tin sự sống gồm hai phần: phần thể xác và phần tâm linh. Nếu khi sống tạo rất nhiều nghiệp ác, làm điều xấu thì sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục để chịu tội. Nếu trước khi chết có những điều uất ức, chết oan do tai nạn hoặc mắc phải trùng tang thì sẽ không siêu thoát, bị đọa vào cảnh giới của quỷ. Tiếp đó là cõi súc sinh, những người làm nhiều điều ác, tâm xấu, tạo nghiệp sẽ bị hóa kiếp làm gà, lợn, vịt.

Cúng cầu siêu thường niên tại Sala Garden

Với lý do đó, chúng ta thường làm lễ cầu siêu để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, những người đã khuất… nếu lỡ chẳng may đọa lạc ba cõi thấp, có thể nhanh chóng được siêu thoát, an yên nơi chín suối.

Bên cạnh đó, người Việt còn quan niệm rằng, người đã khuất được siêu thoát, an yên thì người sống cũng được an lành. Chính vì thế, người sống thường làm lễ cầu siêu để người thân đã khuất nhận công đức, vượt qua bể khổ, sớm siêu thoát.

Ý nghĩa của lễ cầu siêu là gì?

Ý nghĩa của cầu siêu nằm ở việc chúng ta tích lũy công đức, siêng năng làm việc thiện, hướng đến những điều tốt lành, tích góp nhiều công đức, cầu nguyện cho vong linh những người đã khuất sớm được siêu thoát.

Lễ cầu siêu chính là sợi dây kết nối giữa con cháu với tổ tiên, nguồn cội; nêu cao truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, mong muốn những người đã khuất an nghỉ bình yên nơi vĩnh hằng. Đồng thời, thông qua lễ cầu siêu là ước nguyện người thân sớm siêu thoát về miền cực lạc.

Lễ cầu siêu cho người đã khuất tại Sala Garden

Bên cạnh đó, cầu siêu còn là nét đẹp văn hóa, sợi dây gắn kết giữa người sống và người đã khuất, góp phần tạo nên một nét đẹp trong đời sống tinh thần, tâm linh của người Việt.

Hoa viên nghĩa trang Sala Garden tổ chức lễ cầu siêu với ước nguyện thông qua tiếng kinh kệ mang đến nhiều lợi lạc cho người đã khuất, bình an cho gia quyến và phước lành cho tất cả mọi người. Cầu siêu được Sala Garden tổ chức thường xuyên mỗi tháng, Quý Phật tử có mong muốn tham dự, vui lòng liên hệ hotline: 0971 66 66 16 để đăng ký và được hỗ trợ nhanh nhất.

Chia sẻ với bạn bè:

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TƯ VẤN SẢN PHẨM TẠI SALA GARDEN:

0971.66.66.16